close
تبلیغات در اینترنت
بررسی ویژگی های درمانی بادرنجبویه
loading...

دانلود آهنگ جدید موزیک خارجی موزیک ویدیو خارجی جدید

1. بررسی ویژگی های درمانی بادرنجبویه - مجله پزشکی دکتر سلام 4 آوريل 2017 از مزایای درمانی بادرنجبویه چه میدانید این گیاه دارویی چه فایده های درمانی در بر دارد روش استفاده از این گیاه را میدانید غالبا متخصصین ط. 2. خواص بادرنجبویه و ویژگی های دارویی این گیاه شگفت انگیز - آرگا 13 ا کتبر 2016 مهمترین و بهترین خواص بادرنجبویه و مزیت های دارویی و درمانی فوق العاده آن رادر این مقاله ملاحظه نمایید. بررسی خواص بادرنجبویه و فواید دارویی آن. 3. بادرنجبویه گیاهی با خواص سحرآمیز - باشگاه خبرنگاران به گزارش…

بررسی ویژگی های درمانی بادرنجبویه

پوریا بازدید : 1 سه شنبه 15 آبان 1397 نظرات ()
1. بررسی ویژگی های درمانی بادرنجبویه - مجله پزشکی دکتر سلام

4 آوريل 2017 از مزایای درمانی بادرنجبویه چه میدانید این گیاه دارویی چه فایده های درمانی در بر دارد روش استفاده از این گیاه را میدانید غالبا متخصصین ط.

2. خواص بادرنجبویه و ویژگی های دارویی این گیاه شگفت انگیز - آرگا

13 ا کتبر 2016 مهمترین و بهترین خواص بادرنجبویه و مزیت های دارویی و درمانی فوق العاده آن رادر این مقاله ملاحظه نمایید. بررسی خواص بادرنجبویه و فواید دارویی آن.

3. بادرنجبویه گیاهی با خواص سحرآمیز - باشگاه خبرنگاران

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، گیاه بادرنجبویه می کند استفاده از بادرنجبویه خام یا نوشیدن دم کرده آن برای درمان دل به هم خوردگی های بادر نجبویه بند آورنده خونریزیهای قاعدگی نیز بوده و به عنوان دارویی ضد ویروس، ضد باکتری و ضد اسپاسم کاربرد دارد. . قیمت جدید انواع خودروهای تولیدی و وارداتی.

4. خواص بادرنجبویه؛ ۹ دلیل قانعکننده برای مصرف دمنوش بادرنجبویه | چطور

17 ا کتبر 2018 یکی از این گیاهان بسیار مفید و درمانی بادرنجبویه است که خواص فراوان آن بر بهنظر میرسد بادرنجبویه ویژگیهای ضدباکتری دارد و میتواند از بدن دربرابر محققان در مطالعهای با بررسی اثر آنتیاکسیدانهای عصارهی بادرنجبویه بر 

5. 5 خاصیت ضد استرسی بادرنجبویه - تبیان

23 جولای 2014 گیاه بادرنجبویه یکی از آن گیاهان آرامبخش است که روی سیستم عصبی تأثیر گذاشته و باعث آرامش متأسفانه زمانی که اضطراب و نگرانی بر فرد غلبه میکند اسپاسم های عضلانی نیز آزاردهنده میشوند. چند گیاه موثر برای درمان اضطرابهایتان نظرات کاربران ( انتشاریافته:23 ,غیر قابل انتشار :2 ,در حال بررسی :0 ).

6. خواص بادرنجبویه و ویژگی های مفید آن - Newsha Drinks

1 جولای 2017 در ادامه خواص و فواید بادرنجبویه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بادرنجبویه قرن هاست که به صورت روغن در درمان ناراحتی های اعصاب مورد استفاده قرار 

7. حاصل از گیاه بادرنجبویه بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت

گیاه بادرنجبویه از خانواده نعناعیان دارای اثرات ضدمیکروبی بوده و از آن می ویژگی. های آن بوی تازه لیمو و رنگ زرد کم. رنگ می. باشد ). (.7. اسانس این گیاه از نظر همچنین از این گیاه در درمان. بی. خوابی و اختالالت خواب، اضطراب، افسردگی، بیماری. های.

8. خواص عرق بادرنجبویه چیست + نحوه مصرف عرق بادرنجبویه | ستاره

1 ژانويه 2017 از خواص عرق بادرنجبویه، آرام کردن درد معده با منشاء عصبی، درد دندان و سر عرق گیاه بادرنجبویه برای درمان حساسیت های فصلی استفاده می شود.

9. خواص گیاه بادرنجبویه - پارسی طب

بادرنجبویه سالهاست که توسط پزشکان مشرق زمین، برای درمان مشکلات خلقی به کار میرود و از مصارف اصلی و ویژگیهای خاص آن، آرام کردن اعصاب و تقویت قلب است.

10. بررسی اثرات ضدتشنجی و آرامبخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه

15 آوريل 2010 ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻌﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻳﮋه. ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ ، زﻣﺴﺘﺎن. 1390. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ. ﺗﺸﻨﺠﻲ و ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ اوﻟﻴﻦ داروي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻨﺠﻲ وارد ﺑﺎزار . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و داراي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و. ﺑﻲ.

11. پاک کردن محدودیت ها - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در تحمل به سمیت کادمیوم در گیاهان دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) و خرفه گیاهی در درمان بیماریها، کشت و کار این گیاهان روند رو به توسعهای را نشان میدهد. . بررسی اثر بر همکنش سالیسیلیک اسید و شوری بر ویژگی های فیزیولوژیک و 

12. بادرنجبویه - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی بیماریزایی و اثر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne Javanica) بر رشد و نمو و گیاهی در درمان بیماریها، کشت و کار این گیاهان روند رو به توسعهای را نشان میدهد. روی برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis ) مورد تهیه یک نوع قرص روکش دار آرامبخش از عصاره های بادرنجبویه و سنبل الطیب 

13. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ و ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ

درﻣﺎن ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از آﻧﻬـﺎ. ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دو ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ و ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ دﻳﺴﻤﻨﻮره اوﻟﻴﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻗﺮ .. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ. در. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﻧﺤﺮاف. ﻣﻌﻴﺎر. ﺳﻦ. (. ﺳﺎل. ) 58/23.

14. تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان

بر اساس یافته های مطالعه، بادرنجبویه می تواند افسردگی بیماران بعد از جراحی بای اختلالات روحی روانی بر درمان بیماری شریان کرونر تاثیر می گذارند و می توانند منجر اثرات آرامبخشی بادرنجبویه، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر استفاده از کپسول حاوی . جدول شماره ۱: توزیع فراوانی ویژگی های شرکت کنندگان در گروه دارو و دارونما.

15. بررسی تأثیر عصارۀ کندر و بادرنجبویه بهصورت مکمّل بر حافظۀ سالمندان

17 جولای 2017 ین مطالعه بررسی تأثیر عصارۀ کندر و بادرنجبویه به. صورت مکمّل. بر حافظۀ 70. سالمند مراجعه. کننده به. مراکز درمانی شهر کاشان در سال . منظور ارزیابی ویژگی. های. مخالف حافظه به آن اضافه شده است. 14) .(. این نسخه از آزمون، خرده.

16. SID.ir | گياهان دارويي-زمستان 1390-دوره 11-شماره ويژه نامه 8

3 : گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماری های روماتولوژیک: یک مرور نظام مند 5 : بررسی اثرات ضدتشنجی و آرام بخشی عصاره آبی - الکلی برگ گیاه بادرنجبویه كليد واژه: استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به وانکومايسين، گياهان دارويي، ويژگي 

17. بررسی سیتوژنتیکی تودههای بومی بادرنجبویه، ریحان و بادرشبو

یکی از روش های بررسی تنوع ژنتیکی میان توده ها بررسی کروموزومی توده ها می باشد. آوری شده بادرشبو مازندران و تبریز در خصوصیات مرفولوژیکی کروموزوم اختلاف معنی داری عصاره بادرنجبويه در درمان بيماري آلزايمر موثر است (Carnal et al, 1985) .

18. گیاه مورد علاقه حضرت محمد (ص)

ابوعلی سینا به سبب خواص این گیاه، بادرنجبویه را مفرح القلب نامیده است. موثر در درمان بیماری های عصبی. . گياهي است پايا، چندساله، (120-30 سانتيمتر) از مشخصات آن اين است كه ريشهي كوچك و استوانهاي Procumbens به خريداران عرضه ميكردند و اين بررسي توسط آقاي Dr.Haussknecht همكار شليمر شخصاً به عمل آمده است.

19. خصوصیات درمانی گیاه بادرنجبویه

5 فوریه 2012 مشخصات کلی بادرنجبویه: بادرنجبویه . استفاده از کمپرس جوشانده برگ های بادرنجبویه تأثیر زیادی در درمان گزیدگی و رفع سوزش و درد ناشی از گزش حشرات به ویژه زنبور دارد. بررسی علل چاقی و روشهای درمان آن در طب سنتی- 2.

20. اصل مقاله (518 K)

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴ. ﻬـﺎي اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜ. ﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي روﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه . ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. رﻓﻊ. ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺴﺘﮕﻲ، از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب، درﻣﺎن ﻣﻴﮕﺮن،.

21. بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی غیر عفونی با

ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖﻫـﺎی ﻋﻤـﺪه در درﻣﺎن زﺧﻢ، ترمیم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از چالش های مهم پیش رو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. پس از ایجاد زخم در رت ها، اثر عصاره گیاهان مرزه کوهی، بادرنجبویه، سدر، گل در طب سنتی استفاده می شود و خواص درمانی متعدد مثل خصوصیات ضد باکتری، ضد 

22. بادرنجبویه و چای سبز زیره - مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

12 جولای 2015 ضد. قارچی دهانشویه. های. مرکب. ) زیره. ی سبز. ،. بادرنجبویه و چای سبز .. درمانی. را مورد بررسی قرار دادند . در. این. مطالعه اثرات. ضد. قارچی عصاره.

23. ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ و اﺳﯿﺪ ﺳﺎ

15 آوريل 2015 ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ آن ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ و. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﺷﺘﻪ و . 19. ) . ﮐﻞ اﻧﺪام. ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ داراي ﻋﻄﺮ وﯾﮋه (راﯾﺤﻪ ﻟﯿﻤﻮ) اﺳﺖ. از. ﺧﻮاص. درﻣﺎﻧﯽ. آن. ﻣﯽ .. اﺳﺎﻧﺲ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺎ در ﮔﺎم اول ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد.

24. ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨـﯽ ﺑﺎﺩﺭﳒﺒﻮﻳــــﻪ ﺗﻮﻟﻴــــﺪ - مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

6. ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ. اﯾﻦ. ﺑﺴﺘﻪ. ﻫﺎ. ﻣﺤﺘﻮي. داده. ﻫﺎي. واﻗﻌﯽ. از. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻗﺘﺼﺎدي. و. ﻣﺼﺮف، . وﯾﮋﮔﯽ،. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. و. ﻣﺤﺼﻮل،. ﺗﻨﻮع. ﺗﻮﻟﯿﺪ. و. ﻣﺤﺼﻮل،. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑـﻪ. ﺗـﻮان. ﻣـﺎﻟﯽ. ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن،. ﻗﯿﻤـﺖ . از ﭘﻮﺳﺖ دارد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ. از ﺣﺪ درﻣﺎﻧﯽ. ﺑﻪ. ﮐﺎر رود اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ. ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ.

25. فایل word بررسي فيتوشيميايي تيره نعناعيان با تأکيد بر گياه

5 سپتامبر 2018 فایل word بررسي فيتوشيميايي تيره نعناعيان با تأکيد بر گياه دارويي بادرنجبويه و متابوليت سيترونلال قارچی بالایی می باشد. یک ترکیب آرامش دهنده بوده و در درمان بیماران مبتلا به افسردگی و بیماری های روانی کاربرد دارد.

26. گام محققان کشور برای درمان آلزایمر با گیاه بادرنجبویه - ایسنا

11 ا کتبر 2016 محققان دانشگاه لرستان با استفاده از عصاره گیاه بادرنجبویه موفق به سنتز در ادامه پس از بررسی و آزمونهای لازم، مشخص شد این نانوذرات میتوانند 

27. عرق بادرنجبویه | عطارک

عرق بادرنجبویه بادرنجبویه گرم و خشک بوده و سرشاخه های گل دار و روغن خالص گیاه و برگ خواص: تقویت مغز و اعصاب و حافظه و قلب، بازکننده رگ های قلب، تقویت حواس پنجگانه، درمان خستگی های روحی عصبانیت و بی توضیحات; ویژگی ها; نظرات ( 0 ) برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

28. گیاهان دارویی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

11 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده) 27 - نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (چکیده)

29. مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی بادرنجبویه بررسی تنوع (Melissa

آقای دکتر رحمانقلی قلی. زاده به پاس. همراهی صمیمانه اشان در جمع. آوری نمونه. های. گیاهی ، آموزش روش ها بررسی پتانسیل کاربرد این گیاه به همراه سایر نگهدارنده . تاثیر درمانی بادرنجبویه بر بیماری آلزایمر در بیماران و نیز بهبود عملکرد ح. افظه آنها 

30. مقاله بررسي خاصيت ضد ميکروبي عصاره اتانولي برگ گياه

9 ژوئن 2018 واژه های کلیدی: بادرنجبویه ،عصاره اتانولی ،هاله عدم رشد ، ضد باکتری با توجه به دارا بودن ویژگیهای ضد میکروبی و ضد اکسیداسیونی((2 استفاده از آنتی بیوتیک از رایجترین خواص درمانی بادرنجبویه میتوان به خواص آرام بخشی، 

31. تاثیر گیاهان دارویی در درمان اعتیاد به مورفین - مجله دانشگاه علوم

ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ. در درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ در. ﻣﻮش ﻫﺎي. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت. و. ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻣ. ﺮﮐﺰ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن در ﺳﻮري ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ.

32. تأثیر عصاره گیاه بادرنجبویه بر میزان تکثیر ویروس های روتا

در این راستا، با توجه به نبود واکسن برای این ویروس، روش های درمانی رایج؛ تأمین این تحقیق با هدف بررسی خاصیت ضدویروسی مستقیم عصاره گیاه بادرنجبویه در زمینه و هدف: ویژگی های متفاوت آویشن از جمله آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، ضد  

33. آخرین خبر | درمان آلزایمر با کمک نانوذرات طلا و گیاه بادرنجبویه!

10 ا کتبر 2016 در ادامه پس از بررسی و آزمون های لازم، مشخص شد این نانوذرات می توانند گزینه مناسبی برای درمان بیماری آلزایمر باشند. همچنین این نانوذرات از خاصیت 

34. اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه زﻳﺮه ﺳﺒﺰ در. ﺳﺎل درﻣﺎﻧﻲ. آن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ. زﻳﺮه. ﺳﻴﺎه. و. اﻧﻴﺴﻮن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺿﺪ. ﻧﻔﺦ،. ﺿﺪ. ﺗﺸﻨﺞ. و ﺻﺮع،. ﻣﻘﻮي. ﻣﻌﺪه،. ﻣﺪر وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. رﺷﺪ و. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﮔﻴﺎه ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ. ﻣﺎده. ﺧﺸﻚ،. ﺷﺎﺧﺺ. ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ .. ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد . ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن و ﺗﺮاﻛﻢ 

35. کدام گیاه برای کدام بیماری؟ - نیک صالحی پرتال سرگرمی، روانشناسی

مصرف نوشابه و بررسی اتفاقاتی که در بدن پس از نوشیدن آن رخ میدهد! این تقسیم بندی برگرفته از کتاب گیاهان دارویی و گیاه درمانی آقای دکتر محمد حسین صالحی سورمقی، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم اسطوخودوس، اکلیل کوهی، انگور، بادرنجبویه، جینکو، چای، ریحان، کرفس، مریم گلی . 6 ویژگی جالب انسان های باهوش  

36. کوهی چای مختلف های توده در شنتیکی تنوع بررسی با استفاده از

ویژگی های مطلوب زراعی و بالاترین عملکرد اسانس اقدام نمود. دارویی این جنس که خواص درمانی متعددی دارد، . (۲۰۰۷) در بررسی صفات ریخت شناسی بادرنجبویه.

37. خواص دمنوش بادرنجبویه و عرق آن | سلامت دات لایف راهنمای زندگی

دکتر مریم محمودی 1396/07/05 دمنوش های سنتی, طب سنتی ایران, یو پی اس خبری یک نظر بگذارید مطالعات جدید اثر بخشی عصاره بادرنجبویه رادر درمان موضعی ضایعات ویروسی تبخال تأیید نموده این ویژگی در پیشگیری از سرطان و کاهش تکثیر سلولهای سرطانی و جلوگیری از بدخیم . بررسی مکمل کراتین در سایت سلامت دات لایف.

38. بادرنجبویه - شرکت رویان

گل های بادرنجبویه سفید یا بنفش رنگند و از اواخر بهار که گیاه به گل می نشیند ، آن برای درمان فشار خون ، رماتیسم و رفع خستگی از عرق این گیاه استفاده کنید . . سیستان وقم می روید0 ویژگی های بوتانیکی: گیاهی است علفی دارای پراکندگی زیاد . 1- دوره پس از برداشت تا قبل از كاشت پنبه1-1-بررسي وضعيت شفيره كرم قوزه 

39. قيل از سال 90 - دانشگاه علوم پزشكي مازندران

3- بررسي ويژگيهاي توهمات شنوايي در اختلالات روان پريشانه ( دكتر مهران ضرغامي 20- بررسي اثر ضد افسردگي گياه بادرنجبويه سنتي در مقايسه با 33-بررسي مقايسه اي تاثير كلوزاپين و ECT و تركيب آن در درمان بيماران اسكيزوفرن مقاوم به درمان.

40. ارزشهاي مندرج در مطبوعات: مقايسة انقلاب مشروطيت - دو فصلنامه دانش های

است؛ برای تعریف و طبقه بندی پدیده ها در محیط های فیزیکی، طبیعی و اجتماعی. خاص به کار برده می شود و . و تحلیل قرار. گرفت. در این بررسی ۶۸/ ۳۵ درصد نمونه های مورد پژوهش جهت درمان، و ۱۱ . جهت درمان سرماخوردگی. بادرنجبویه: برای تسکین اعصاب.

41. بادرنجبویه - گیاهان | Giyahan

بادَرَنجبویه یا بادَرَنگْبویه یا وارَنگ بو گیاهی معطر و علفی از تیره ی نعنائیان است. بادرنجبویه بومی ناحیه ی مدیترانه و بیش از ۲۰۰۰ سال است که کشت می شود. کورتکس مغز انسان می تواند بر عملکردهای شناختی تأثیر بگذارد و در درمان اختلالات حافظه و سایر بیماری های مرتبط با سیستم عصبی هم مؤثر واقع شود. کاربرد در طب قدیم.

42. خواص دارویی بادرنجبویه - راسخون

17 مارس 2018 بادرنجبویه یکی از پر خاصیت ترین ها برای درمان بیماری هاست. می رود و از مصارف اصلی و ویژگی های خاص آن، آرام کردن اعصاب و تقویت قلب است.

43. بررسی پروتئوم هیپوکامپ موش های صحرایی تحت - مجله علمی پژوهشی

28 ژانويه 2013 ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻮم ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس . اﺳﺖ ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ. ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ. در ﻓﺮآورده. ﻫﺎي داروﺳﺎز. ي ﻧﯿﺰ. ﮐﺎرﺑﺮد دارد. (،. 4،8،9. ).

44. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ﻫﺎي. ﻣﻬﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه و. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات داروﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﻴـﺮي از. ﻫﺸﺖ. ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﻮاره اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ دارو از ﻣﻨﺸﺎً ﮔﻴﺎه از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑـﺎرز. ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ، ﮔﺎه ﻳﻚ دارو ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي . ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ، اﻧﻴﺴﻮن، ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، اﺳﻔﺮزه، ﺑﻮﻣﺎدر 

45. برای سلامتی این دمنوشها را جایگزین چای کنید - اقتصاد آنلاین

16 مارس 2017 برای آنهایی که از آرتریت یا التهاب مفاصل رنج می برند، ویژگی های ضد التهابی . بادرنجبویه یک گیاه دارویی شناخته شده برای درمان اضطراب است.

46. بررسی و مقایسه اثرات ضد سرطانی عصاره متانولی پیاز یزدی - Yafteh

7 ژوئن 2017 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﻤﯿﺖ دو ﮔﯿﺎه ﭘﯿﺎز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎز ﯾﺰدي از دﺳﺘﻪ ﻟﯿﻠﯿﺎﺳﻪ. و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات . اي در ﻋﻠـﻢ. ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿ. ﻤﺎري. ﻫﺎي راﯾﺞ ﺑﺸﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده. اﻧـﺪ . ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي. ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و ﺑـﺮاي درﻣـﺎن. دردﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﯽ و روﻣﺎﺗﯿﺴـﻢ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد .. و ﺑـــﺮگ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـــﻪ.

47. Volume 9 - Number 1 - مجله طب سنتی اسلام و ایران

هدف از این مطالعه تعیین ویژگی های تشخیصی و درمانی وبا از منظر حکمای طب ایرانی می . در این مقاله گونه های منتسب به بادرنجبویه مورد بررسی قرار گرفت و گیاه 

48. خواص بادرنجبویه - آکا

طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی و بادرنجبویه در بارداری و بادرنجبویه و فشار بررسی ویژگی های درمانی بادرنجبویه از مزایای درمانی بادرنجبویه چه میدانید این 

49. خواص بادرنجبویه؛ ۹ دلیل قانع‌کننده برای مصرف دمنوش بادرنجبویه | چطور

17 ا کتبر 2018 یکی از این گیاهان بسیار مفید و درمانی بادرنجبویه است که خواص فراوان آن بر به‌نظر می‌رسد بادرنجبویه ویژگی‌های ضدباکتری دارد و می‌تواند از بدن دربرابر محققان در مطالعه‌ای با بررسی اثر آنتی‌اکسیدان‌های عصاره‌ی بادرنجبویه بر 

50. خواص گیاه بادرنجبویه - تبیان

28 فوریه 2011 از اواخر تابستان تا اواسط پاییز، سنبله گل های کوچک بادرنجبویه به رنگ کمپرس ، پماد و روغن حاصل از این گیاه جهت دفع حشرات و درمان زخم نیش آنها 

51. حاصل از گیاه بادرنجبویه بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت

گیاه بادرنجبویه از خانواده نعناعیان دارای اثرات ضدمیکروبی بوده و از آن می ویژگی. های آن بوی تازه لیمو و رنگ زرد کم. رنگ می. باشد ). (.7. اسانس این گیاه از نظر همچنین از این گیاه در درمان. بی. خوابی و اختالالت خواب، اضطراب، افسردگی، بیماری. های.

52. 5 خاصیت ضد استرسی بادرنجبویه - تبیان

23 جولای 2014 گیاه بادرنجبویه یکی از آن گیاهان آرام‌بخش است که روی سیستم عصبی تأثیر گذاشته و باعث آرامش متأسفانه زمانی که اضطراب و نگرانی بر فرد غلبه می‌کند اسپاسم های عضلانی نیز آزاردهنده می‌شوند. چند گیاه موثر برای درمان اضطراب‌هایتان نظرات کاربران ( انتشاریافته:23 ,غیر قابل انتشار :2 ,در حال بررسی :0 ).

53. بادرنجبویه | مجله پزشکی دکتر سلام

تازه ترین یافته ها در مورد گیاه بادرنجبویه. بادرنجبویه گیاهی است با خواص درمانی فراوان، که برای آرامش اعصاب، رفع بوی دهان، بررسی ویژگی های درمانی بادرنجبویه.

54. تأثیر مکمّل گیاهی بادرنجبویه بر نشانه های یائسگی زنان - مجله طب مکمل

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مکمل گیاهی بادرنجبویه بر نشانه های یائسگی زنان انجام شده است. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامهی مشخصات فردی، ابزار معیار سنجش یائسگی ( ) و برگ چک لیست ثبت مداخلات. بود. است (۵) در بررسی های انجام شده در آسیا، این گروه از بیشترین مصرف کنندگان درمان های تکمیلی بوده اند (۲۲).

55. خواص بادرنجبویه / مضرات بادرنجبویه /آنچه باید در باره بادرنجبویه

30 ژانويه 2018 گیاه «بادرنجبویه» سالهاست که توسط پزشکان مشرق زمین، برای درمان مشکلات گیاه بادرنجبویه برای گرم مزاج ها، افراد مبتلا به اختلالات هورمون های 

56. مقاله گیاه دارویی بادرنجبویه، کاشت و خواص درمانی آن - Civilica

گیاه بادرنجبویه یا وارنگ بو محبوب زنبور عسل است، همچنین موجب از بین رفتن افسردگی می مشخصات نویسندگان مقاله گیاه دارویی بادرنجبویه، کاشت و خواص درمانی آن . بررسی اثر میوه چیکو (Manilkara zapota) بر سطح هورمون های LH و FSH در م وش 

57. ACDSee PDF Image.

قیمت : رایگان. طراحی و چاپ : کانون خاصیت های درمانی گیاهان داروئی معرفی شده را توضیح دهند. 6 - اندام های مورد به طور کلی گیاهان دارویی ویژگی های زیر را دارند : ١- گیاهان دارویی سه . گل های گیاه بادرنجبویه، سفید یا صورتی است. گل ها در قسمت 

58. اصل مقاله

ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ. Melissa officinalis L. ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ. ﺑﻬﻠﻮل ﻋﺒﺎس ز. اده. 1،. اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺮﻳﻔﻲ. ﻋﺎﺷﻮرآﺑﺎدي. 2 ﻫﺎي ﻫﺮ. ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه. GC. و. GC/MS .ﮔﺮدﻳﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ. درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺎﻧﺲ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ. 30 .. 1362 ،.ص. ﺷــﻔﺎء ﺑــﺎ داروﻫــﺎي ﮔﻴــﺎﻫﻲ. ﮔﻴــﺎه (. درﻣﺎﻧﻲ. ). اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻴﺎم .ﻔﺤﻪ ﺻ241 ،. -. زارع زاده، ع .

59. ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨـﯽ ﺑﺎﺩﺭﳒﺒﻮﻳــــﻪ ﺗﻮﻟﻴــــﺪ - مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

6. ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ. اﯾﻦ. ﺑﺴﺘﻪ. ﻫﺎ. ﻣﺤﺘﻮي. داده. ﻫﺎي. واﻗﻌﯽ. از. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻗﺘﺼﺎدي. و. ﻣﺼﺮف، . وﯾﮋﮔﯽ،. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﺪﻣﺎت. و. ﻣﺤﺼﻮل،. ﺗﻨﻮع. ﺗﻮﻟﯿﺪ. و. ﻣﺤﺼﻮل،. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑـﻪ. ﺗـﻮان. ﻣـﺎﻟﯽ. ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن،. ﻗﯿﻤـﺖ . از ﭘﻮﺳﺖ دارد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ. از ﺣﺪ درﻣﺎﻧﯽ. ﺑﻪ. ﮐﺎر رود اﯾﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ. ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ.

60. ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ و اﺳﯿﺪ ﺳﺎ

15 آوريل 2015 ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ آن ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ و. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﺷﺘﻪ و . 19. ) . ﮐﻞ اﻧﺪام. ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ داراي ﻋﻄﺮ وﯾﮋه (راﯾﺤﻪ ﻟﯿﻤﻮ) اﺳﺖ. از. ﺧﻮاص. درﻣﺎﻧﯽ. آن. ﻣﯽ .. اﺳﺎﻧﺲ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺎ در ﮔﺎم اول ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد.

61. بادرنجبویه و خواص درمانی آن - تغذیه - سلامت نیوز

28 فوریه 2013 سلامت نیوز : بادرنجبویه گیاهی معطر، از خانواده نعناعیان و جزو گیاهان کاربرد اصلی بادرنجبویه مصرف آن در درمان زخم روده‌ها و بواسیر موثر است.

62. بادرنجبویه - Newsha Drinks

بادرنجبویه، حافظه، استرس، اضطراب، تشنج، معده، کبد، التهاب، سرطان، ایدز. شناسنامه گیاهان > بادرنجبویه. <p dir="RTL" style="text-align: right خصوصیات محصول 

63. خواص دارویی گیاه بادرنجبویه | طرز تهیه دم نوش بادرنجبویه - کشت کالا

4 مارس 2015 خواص دارويي گیاه بادرنجبويه روش تهیه دم نوش بادرنجبویه اسانس ملیس خاصیت درمانی گیاه دارویی بادرنجبویه دم نوش بادرنجبویه تقویت کننده حافظه بادرنجبویه در طب سنتی. ترکیب قرص های بادرنجبویه و جوز هندی و ریشه سنبل که بیشتر معروف به . فروشنده عمده قارچ دنبلان (Truffle) با قیمت عالی سال ۹۴.

64. بادرنجبویه، گیاهی کمتر شناخته شده با خواص فوق العاده | بادرنجبویه

25 جولای 2018 بادرنجبویه که با نام گیاه ملیسا نیز معروف است خواصی دارد که برای بدن قیمت روز طلا و ارز سال هاست که در طب سنتی از این گیاه برای درمان بی خوابی، - تسکین اعصاب و . افراد اختلال به وسواس چه ویژگی های شخصیتی دارند؟

65. بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی غیر عفونی با

ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ‌ﻫـﺎی ﻋﻤـﺪه در درﻣﺎن زﺧﻢ، ترمیم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از چالش های مهم پیش رو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. پس از ایجاد زخم در رت ها، اثر عصاره گیاهان مرزه کوهی، بادرنجبویه، سدر، گل در طب سنتی استفاده می شود و خواص درمانی متعدد مثل خصوصیات ضد باکتری، ضد 

66. اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه زﻳﺮه ﺳﺒﺰ در. ﺳﺎل درﻣﺎﻧﻲ. آن ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ. زﻳﺮه. ﺳﻴﺎه. و. اﻧﻴﺴﻮن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺿﺪ. ﻧﻔﺦ،. ﺿﺪ. ﺗﺸﻨﺞ. و ﺻﺮع،. ﻣﻘﻮي. ﻣﻌﺪه،. ﻣﺪر وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. رﺷﺪ و. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﮔﻴﺎه ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ. ﻣﺎده. ﺧﺸﻚ،. ﺷﺎﺧﺺ. ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ .. ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد . ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺑﻮﺗﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ.

67. تتعیین شاخص مخاطرة سلامت تجمع عناصر آرسنیک، آلومینیم، روی و مس

اهداف: گیاهان دارویی هم به‌ لحاظ درمان و هم پیش‌گیری از بیماری ها از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین از طرفی، شاخص مخاطرة سلامت در همة عناصر در نمونه های بادرنجبویه و گل گاوزبان officinalis) به دلیل ویژگی های آرام بخش، ممانعت از بیماری های قلبی و گوارشی و تا کنون چند مطالعه در زمینة بررسی غلظت تجمع یافتة فلزات سنگین در گیاهان 

68. خواص دمنوش بادرنجبویه و عرق آن | سلامت دات لایف راهنمای زندگی

دکتر مریم محمودی 1396/07/05 دمنوش های سنتی, طب سنتی ایران, یو پی اس خبری یک نظر بگذارید مطالعات جدید اثر بخشی عصاره بادرنجبویه رادر درمان موضعی ضایعات ویروسی تبخال تأیید نموده این ویژگی در پیشگیری از سرطان و کاهش تکثیر سلول‌های سرطانی و جلوگیری از بدخیم . بررسی مکمل کراتین در سایت سلامت دات لایف.

69. دمنوش بادرنجبویه 20 عددی 2 قلو - بازاریابی شبکه ای - شبکه بادران

این گیاه با نام های بادرنگبویه، وارنگ بو و ترنجان نیز در برخی منابع یاد می شود. همچنین از رایج ترین خواص درمانی بادرنجبویه می توان به آرام بخش، ضداسپاسم، 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 138
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 0
 • بازدید امروز : 12
 • باردید دیروز : 1
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 19
 • بازدید ماه : 79
 • بازدید سال : 79
 • بازدید کلی : 335